Doelen

Het hoofddoel van Colombianos Groningen is:

Het behartigen van belangen en behoeften van geadopteerde Colombianen in Nederland.

De activiteiten van Colombianos Groningen worden in het noorden gehouden maar zijn bedoeld voor alle geadopteerde Colombianen in Nederland.

Colombianos Groningen heeft ook een aantal andere doelen die worden nagestreefd.

Op een adequate wijze informatie verstrekken over Colombia en adoptie aan geadopteerde Colombiaanse jongeren.

Geadopteerde Colombiaanse jongeren gevarieerde activiteiten aanbieden die betrekking hebben op Colombia en adoptie.

Het creëren en in stand houden van een centrale locatie waar Colombiaanse geadopteerden elkaar kunnen ontmoeten.

Bovenstaande doelen zijn bedoeld voor zowel geadopteerde Colombianen als voor andere personen die geïnteresseerd zijn in Colombia.

 

Leave A Reply